Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania » Učiace sa Slovensko » Pracovné materiály » Ciele NPRVV pre oblasť vysokého školstva

Ciele NPRVV pre oblasť vysokého školstva

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan predkladá na odbornú diskusiu druhú časť cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV), ktoré sa týkajú vysokých škôl.
      Po odbornej diskusii budú dopracované a doplnené o konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie a predložené ako súčasť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na verejnú diskusiu začiatkom roku 2017.