» Aktuality » Českí odborníci sa budú pri zabezpečení maturít pravdepodobne inšpirovať slovenskými kolegami

Českí odborníci sa budú pri zabezpečení maturít pravdepodobne inšpirovať slovenskými kolegami

26.04.2013
Českí odborníci sa budú pri zabezpečení maturít pravdepodobne inšpirovať slovenskými kolegami
     Zabezpečenie logistiky, príprava testov a finančné náklady na písomné maturity na Slovensku boli hlavnou témou dnešného stretnutia riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romany Kanovskej a delegácie českého Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pod vedením riaditeľa odboru vzdelávania Tomáša Zatloukala. Česká delegácia sa zúčastnila tento týždeň na medzinárodnej konferencii o duálnom odbornom vzdelávaní v Bratislave a rokovanie na pôde NÚCEM bolo súčasťou jej programu.
     Obe strany  si vymenili skúsenosti z logistickej, odbornej a metodickej prípravy, aj finančnej náročnosti písomných maturitných testov. „Česká strana má veľký záujem zefektívniť nielen proces, ale aj finančné náklady na zabezpečenie štátnych písomných maturít. V tejto súvislosti môžem potvrdiť, že na Slovensku robíme všetky racionalizačné opatrenia, aby finančné nároky na maturity boli čo najnižšie pri dodržaní kvality a efektivity výstupov. V porovnaní so Slovenskom je situácia v Českej republike ťažšia,“ konštatovala riaditeľka NÚCEM R. Kanovská.
     Rozdiel v prístupe je podľa nej v tom, že na Slovensku sú procesy okolo maturít jednoduchšie, štát nezaťažuje učiteľov množstvom technológií  a zodpovednosť za prípravu, zabezpečenie, organizáciu a vyhodnotenie maturít kladie na špecializovanú rezortnú organizáciu NÚCEM. „Využívame centralizáciu maturít a jednotného postupu, čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu efektivitu. Externé dodávateľské služby, ktoré potrebujeme, súťažíme verejnou súťažou, čím šetríme verejné prostriedky,“ vysvetlila Kanovská.
     Do budúcnosti majú SR a ČR podobné plány, napríklad uvažujú o zavedení informačných a komunikačných technológií  do hodnotenia testov. V Českej republike overujú v rámci pilotného projektu testovanie piatakov a deviatakov s pomocou počítačov a uvažujú aj o elektornickej forme maturít. Slovensko v súčasnosti začalo úvodnú fázu realizácie národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. „Zhodli sme sa na tom, že trendom testovania v budúcnosti by mohlo byť adaptívne elektronické testovanie. Pomocou takéhoto testovania by sme dokázali presnejšie monitorovať individuálnu úroveň vedomostí žiaka, ktorý na základe úspešného riešenia jednoduchšej úlohy postupne prechádza k viac a viac náročnejším,“ uzavrela riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.