» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

11.03.2009

     MŠ SR potvrdzuje, že dnešné celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov základných škôl sa uskutočnilo bez problémov. Nedošlo k žiadnemu úniku testov ani k inej skutočnosti, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť priebeh celého testovania.
    
Približne 58-tisíc žiakov ZŠ na území Slovenska začalo testovanie riešením úloh z matematiky, pokračovali testom zo slovenského jazyka a literatúry. V tom čase písali žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Nakoniec žiaci na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín písali testy zo svojho vyučovacieho jazyka (maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra).
     Znenie testov z dnešného celoplošného testovania deviatakov základných škôl je zverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) www.nucem.sk.
     MŠ SR ďakuje všetkým riaditeľom, administrátorom a učiteľom za úspešnú spoluprácu pri testovaní.

Bratislava 11. marec 2009