» Aktuality » Budúci utorok sa začínajú písomné maturity

Budúci utorok sa začínajú písomné maturity

07.03.2012

     Externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa v utorok 13. marca 2012 začne týždeň písomných maturít. V tomto školskom roku sa na skúšku dospelosti prihlásilo celkovo  60 355 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 758 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Písomné maturity absolvuje aj 1 088 žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     V stredu 14. marca 2012 budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka. Novinkou od tohto školského roku je, že všetci gymnazisti už musia z tohto predmetu maturovať na vyššej B2 úrovni. Nasledujúci deň, vo štvrtok 15. marca 2012, čaká maturantov, ktorí si vybrali matematiku, externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 16. marca 2012 externé testovanie a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín.
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v Slovenskom rozhlase - Rádio Slovensko a zverejnené na internetových stránkach krajských školských úradov, školských výpočtových stredísk, www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.iedu.sk. Témy slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.
     Tradične najvyšší počet maturantov, 57 401, bude maturovať zo slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk a slovenská literatúra by malo absolvovať 2 264 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským,  ktorí takisto budú maturovať z predmetu maďarský jazyk a literatúra. Oproti minulému roku sa výrazne zvýšil počet žiakov maturujúcich z ukrajinského jazyka a literatúry (53 oproti 19). Matematiku ako voliteľný predmet si na maturitnú skúšku vybralo 9 585 žiakov.
     Z cudzích jazykov sa najväčšej popularite teší anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 43 322 maturantov. V poradí záujmu nasleduje za angličtinou nemecký jazyk, ktorý si vybralo spolu 13 285 žiakov. Najmenej maturantov sa opäť prihlásilo na taliansky jazyk - 12.
     Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2012 sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania - www.nucem.sk/sk/maturita.

Bratislava 7. marec 2012