» Aktuality » Budúci pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky

Budúci pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky

06.11.2014
Budúci pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky
     „Spájame sa pre vedu a techniku“ je motto v poradí už 11. ročníka podujatia Týždeň vedy a techniky, ktorý sa začne v pondelok 10. novembra a potrvá do nedele 16. novembra 2014. Počas tohto týždňa sa budú na celom Slovensku konať zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity určené pre širokú i odbornú verejnosť.
     Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a dať do pozornosti slovenské úspechy dosiahnuté v tejto zaujímavej oblasti.
      "Veľký prínos tohto podujatia v oblasti popularizácie očakávam v tom, že podnietime záujem mladých ľudí o vedu a techniku, a že aj táto séria podujatí podnieti ich uvažovanie o budúcom štúdiu," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini na tlačovej konferencii.
     Podujatia Týždňa vedy a techniky pripravili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR, ale i Slovenská akadémia vied, zväzy, združenia, organizácie výskumu a vývoja, vyššie územné celky, univerzity či  školy na celom území SR.
     Celkovo sa bude konať viac ako 300 podujatí, a to od veľkých odborných konferencií a workshopov určených pre odborníkov až po aktivity, ktoré širokej verejnosti atraktívnym a pútavým spôsobom priblížia netradičné vedecké objavy, ako aj známych slovenských bádateľov. Podrobný program možno nájsť na stránke www.tyzdenvedy.sk.