» Aktuality » Bratislavská tvorivá dielňa Fablab vás pozýva na letné workshopy

Bratislavská tvorivá dielňa Fablab vás pozýva na letné workshopy

15.07.2015
Bratislavská tvorivá dielňa Fablab vás pozýva na letné workshopy
     Laserové rezanie a gravírovanie si budú môcť počas leta vyskúšať záujemcovia o modernú techniku v bratislavskom Fablabe. Prvý workshop sa začína 16. júla o 16.00 vo Fablabe, na Ilkovičovej 2 v Bratislave.
     Počas workshopov sa návštevníci zoznámia s technológiou laserového rezania a gravírovania, dozvedia sa aj o využiteľnosti týchto postupov na základnú tvorbu a prípravu modelov. Ich výrobu si budú môcť aj vyskúšať a z workshopu si odnesú na pamiatku vlastný výrobok.
     Záujemcovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom emailu laser@fablab.sk. Je potrebné si priniesť vlastný notebook s grafickým programom na vektorové kreslenie, vlastnú šikovnosť a nadšenie.
 
     FabLab, ako otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť, funguje v budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave od novembra 2014. Financovaný je v rámci národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja. Projekt realizujú Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva a Slovak Business Agency, ako partner projektu.