» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Tématicky zamerané dokumenty » Bolonský proces

Bolonský proces

Slovenská republika sa pripojila k Bolonskému procesu, ktorého výsledkom je vytvorenie Európskeho vysokoškolského priestoru založeného na spoločných princípoch a východiskách.

Podrobné informácie o Bolonskom procese je možné získať prostredníctvom www.ehea.info.