Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR

Boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt európske Å¡trukturálne fondy        Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt op Ľz        Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt op vai


Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

     Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR ako Centrálny kontaktný útvar pre OLAF e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránke odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Centrálny kontaktný útvar pre OLAF