Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Bilaterálna spolupráca v oblasti detí a mládeže

Bilaterálna spolupráca v oblasti detí a mládeže

     Bilaterálna spolupráca v oblasti detí a mládeže poskytuje prehľad aktuálnych rezortných bilaterálnych zmluvných dokumentov z oblasti mládeže s možnosťou aktívneho prístupu k textom dokumentov. Záujemca tak môže získať prehľad nielen o krajinách, s ktorými má Slovensko užšiu spoluprácu v oblasti detí a mládeže ale aj o hlavných aktéroch a prioritách tejto spolupráce v danou krajinou.