Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Bielorusko

Bielorusko

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na r.1996-1998
(Bratislava, 21. 6. 1996; platí od 21.6. 1996; platnosť sa automaticky predlžuje vždy o 2 roky)