Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Bezpečné cesty pre školákov

Bezpečné cesty pre školákov

21.01.2016
Bezpečné cesty pre školákov
     Hravý a moderný spôsob ako zvládať dopravné situácie predstavili učiteľom základných škôl nitrianskeho kraja zástupcovia Metodicko-pedagogického centra a nitrianskej polície.
     V utorok 19. 1. 2016 sa stretla dvadsiatka učiteľov zo štrnástich základných škôl, aby sa zdokonalili v oblasti dopravnej výchovy ako prierezovej témy v rámci nového inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Metodicko-pedagogické centrum poskytlo zúčastneným metodické usmernenie, do ktorých predmetov a akým spôsobom zaradiť tému dopravy do vyučovania.
     Na seminári predstavil učebnicu Dopravná abeceda jej autor Andrej Sitkey z dopravného inšpektorátu. Publikácia dopĺňa materiály vydané ministerstvom školstva v súvislosti so zákonom o cestnej premávke, čo by malo vedieť 10-ročné dieťa vzhľadom k tomu, že od tohto veku môže byť samostatným účastníkom v cestnej premávke ako cyklista.
     V praktickej časti predviedla preventistka mestskej polície Zuzana Bucherová cyklistický simulátor. Ten je prístupný deťom na dopravnom ihrisku, ktoré zabezpečuje Mestská polícia v Nitre.
     „Veľmi podnetný a zaujímavou formou uskutočnený seminár s praktickými ukážkami. Odskúšali sme si simulátor s programom cyklista na riešenie možných vzniknutých situácií v cestnej premávke,“ vyjadrila sa Monika Mareková, ktorú potešili i učebné materiály. „Veľakrát si pomôcky na dopravnú výchovu musíme zhotovovať svojpomocne,“ doplnila. Učiteľom bola taktiež ponúknutá spolupráca zo strany mestskej polície pre vyučovanie dopravnej výchovy. 
     Okrem teoretických a praktických ukážok mali školy možnosť prihlásiť sa do pripravovanej kampane S hadom na zebre, ktorá podporuje dochádzanie do školy peši, bicyklom, alebo MHD a je určená pre deti a ich rodičov. Koná sa v 18 európskych krajinách vrátane Slovenska.
     Akcie sa zúčastnil aj zástupca Štátnej školskej inšpekcie ako spolutvorca nového Štátneho inovovaného vzdelávacieho programu.