» Aktuality » Ázia – človek v spojení s prírodou

Ázia – človek v spojení s prírodou

20.02.2015
Ázia – človek v spojení s prírodou
      Pod týmto názvom organizuje Metodicko-pedagogické centrum odborný seminár pre učiteľov vlastivedy a geografie. Zameria sa predovšetkým na rozvoj prírodovednej gramotnosti učiteľov základných a stredných škôl. Uskutoční sa 26. februára 2015 v priestoroch detašovaného pracoviska Pod Sokolicami v Trenčíne.
     Geografický seminár ponúkne zaujímavé informácie o Ázií. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou vystrieda workshop na tému Čo Európana zaujme. Prednášať bude lektorka, ktorá ázijské krajiny niekoľkokrát navštívila.
     Garant podujatia, Miroslava Jakubeková, priblížila zameranie seminára: „Seminár je venovaný najľudnatejšiemu kontinentu - Ázii, prezentácia priblíži účastníkom viacero krajín, ich špecifiká, pestrosť, kultúrne, etnické zvyklosti, geografické a interkultúrne odlišnosti. Cieľom je ukázať, ako ovplyvňujú odlišné geografické a klimatické podmienky život ľudí v rôznych oblastiach a štátoch Ázie. Účasť na seminári pomôže učiteľom priblížiť žiakom autentické zážitky z týchto vzdialených a rozmanitých krajín a naučiť ich integrujúcim spôsobom vnímať spojenie človeka s prírodou a regiónom,“ povedala.