» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2018 » Audit súladu ochrany osobných údajov spracúvaných v systémoch aScAgenda a eŠkola s aktuálnou legislatívou na vybraných školách

Audit súladu ochrany osobných údajov spracúvaných v systémoch aScAgenda a eŠkola s aktuálnou legislatívou na vybraných školách