» Aktuality » ASFEU obstará servis kancelárskej techniky

ASFEU obstará servis kancelárskej techniky

18.02.2015
ASFEU obstará servis kancelárskej techniky
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila verejné obstarávanie na servis kancelárskej techniky v rámci jedinej budovy v Bratislave, kde sa realizuje implementácia dopytovo-orientovaných projektov operačného programu Výskum a vývoj a operačného programu Vzdelávanie.
     Predmetom súťaže je dodávka služieb – servis kancelárskej techniky- pre potreby ASFEU na obdobie 18 mesiacov. Ide o podlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou      93 119 eur bez DPH.
     Vysúťaženú službu bude ASFEU využívať na zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení, tlačiarní, počítačov, multifunkčných zariadení pre tlač, skenovanie, kopírovanie.