Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Apríl 2017

Apríl 2017

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2017.
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 3.4.2017 zaslaného listom CVTI SR č. 0207/2017 zo dňa 3.4.2017 sa vykonala oprava v kraji Bratislava (obec Sološnica).
Na základe zmeny v sieti sa vykonala oprava v kraji Banská Bystrica (pozastavená činnosť MŠ v obci Gemerské Dechtáre od 1.1.2017 a vyradenie MŠ k 30.6.2017 v obci Ladzany).