Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Antidopingová agentúra SR má novú riaditeľku

Antidopingová agentúra SR má novú riaditeľku

10.12.2014
Antidopingová agentúra SR má novú riaditeľku
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler dnes vymenoval novú riaditeľku Antidopingovej agentúry SR. Inštitúcia, ktorej poslaním je realizovať aktivity v oblasti boja proti dopingu v slovenskom športe, tak dostáva novú posilu.
     Žaneta Csáderová je rodáčka z Považskej Bystrice a v oblasti športu pôsobí počas celej svojej odbornej praxe. Magisterský titul získala na Fakulte telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave v odbore telesná výchova – geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK. Prax započala na Katedre telesnej výchovy a športu Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.
     V roku 2006 sa ako odborný pracovník zoznámila s činnosťou Antidopingovej agentúry. Športu zostala verná i naďalej ako pracovník Národného športového centra SR.
     V súčasnosti je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, ako i akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. Komunikuje plynule v anglickom jazyku a získala certifikát ADAMS Training Session vo Viedni v roku 2006.
     „Od pani Csáderovej očakávam aktívnejší boj proti dopingu a zhostenie sa vedenia agentúry v krátkom čase tak, aby mohli všetky aktivity plynulo pokračovať. Pánovi Motyčíkovi ďakujem za jeho doterajšie pôsobenie na poste riaditeľa“, povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.