» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2017 » Analýza a vymedzenie funkcionality pre dodanie portálu elektronických služieb MŠVVaŠ SR

Analýza a vymedzenie funkcionality pre dodanie portálu elektronických služieb MŠVVaŠ SR