» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Verejné obstarávanie za rok 2017 » Analýza a vymedzenie funkcionality pre dodanie portálu elektronických služieb MŠVVaŠ SR

Analýza a vymedzenie funkcionality pre dodanie portálu elektronických služieb MŠVVaŠ SR