Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Alternatíva ako prebrať národný futbalový štadión, je už na stole

Alternatíva ako prebrať národný futbalový štadión, je už na stole

21.09.2015
Alternatíva ako prebrať národný futbalový štadión, je už na stole
     Riadiaci výbor projektu Národný futbalový štadión dnes opäť zasadal. V priestoroch MŠVVaŠ prerokoval a schválil predbežnú hodnotiacu správu, ktorú vypracoval poradca projektu spoločnosť KPMG. Tá bude predložená na zasadnutie vlády v stredu.
     V správe zanalyzovalo KPMG viacero možností prechodu nekomerčnej časti projektu na štát, respektíve na spoločnosť zriadenú za týmto účelom, v ktorom bude mať štát plnú kontrolu.
     Vzhľadom na časové hľadisko realizovateľnosti projektu do 31. decembra 2017 bola odporúčaná alternatíva, kedy by došlo k právnemu rozdeleniu spoločnosti NFŠ, a.s. na dve samostatné spoločnosti, pričom na každú z nástupníckych spoločností by boli presunuté aktíva, práva a záväzky spojené s komerčnou a samostatne nekomerčnou časťou projektu.
     Štát by následne odkúpil 100 % obchodného podielu v nekomerčnej časti. Výhodou tohto riešenia je právne možný priamy presun zmlúv a práv súvisiacich s projektom na nástupnícke spoločnosti (pod podmienkou dodržania všetkých legislatívnych podmienok). Tak by v prípade správne a detailne realizovaného projektu rozdelenia nemuselo dôjsť k časovému sklzu v realizácii projektu NFŠ. Samozrejme, o tom, či štát nakoniec preberie projekt a ako to urobí, rozhodne až vláda po due diligence.
     Projekt Národný futbalový štadión by mal následne pokračovať ďalšími fázami:
- Do 30. októbra 2015 vypracuje KPMG hĺbkovú správu v rámci úvodnej fázy poskytovania audítorských služieb a poradenstva na podporu projektu Národný futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR t.j. komplexné zhodnotenie súčasného stavu a doterajších aktivít projektu NFŠ vo všetkých oblastiach. V hĺbkovej správe, pri naplnení všetkých predpokladov, by už mala byť vyčíslená hodnota možnosti alternatívy prevzatia projektu výstavby Národného futbalového štadióna zo strany štátu od súkromnej spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s..
- Do 30. novembra 2015 KPMG v zmysle svojho mandátu poskytovania audítorských služieb a poradenstva na podporu projektu Národný futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR zrealizuje aj posúdenie možností hospodárenia a vypracuje odporúčaný finančný model tzv. štúdiu uskutočniteľnosti.

Ilustračné foto: TASR