» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Aký význam má pre mňa Europass?

Aký význam má pre mňa Europass?

  • zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte
  • sprehľadnenie nadobudnutého vzdelania a kvalifikácie pri hľadaní práce, pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy a pod.