» Aktuálne témy » Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti

Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti

     Dňa 21. marca 2017 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom.
     Aktualizovaný materiál je zverejnený na webovej stránke http://www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti/.