» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP

07.07.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizovanú verziu Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF - OPV (verzia č.11 z 7.7.2011)