» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Aktuálne informácie » Aktualizácia pokynov pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“ a pre predsedov komisií pre obhajoby

Aktualizácia pokynov pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“ a pre predsedov komisií pre obhajoby

K 11. 2. 2014 boli aktualizované pokyny pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“ a pre predsedov komisií pre obhajoby.