» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » Aktualizácia plánovaného harmonogramu výziev na rok 2011 - MZ SR - pre opatrenie 2.2 OPV

Aktualizácia plánovaného harmonogramu výziev na rok 2011 - MZ SR - pre opatrenie 2.2 OPV

29.06.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizáciu plánovaného harmonogramu výziev na rok 2011 - MZ SR - pre opatrenie 2.2 OPV.