» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » Aktualizácia často kladených otázok v súvislosti s procesom verejného obstarávania

Aktualizácia často kladených otázok v súvislosti s procesom verejného obstarávania

29.06.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizáciu často kladených otázok v súvislosti s procesom verejného obstarávania.