» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » Aktualizácia č. 1 - Komunikačného plánu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj

Aktualizácia č. 1 - Komunikačného plánu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj

08.06.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydal aktualizáciu č. 1 - Komunikačného plánu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj.