» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže

Aktuality v oblasti detí a mládeže

7. Zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže

22.05.2018
V dňoch 14. – 15. mája 2018 sa po šesťročnej prestávke uskutočnilo v Bratislave v poradí siedme zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Výsledkom rokovania bude Protoko...
Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

11.05.2018
Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „riadiaci výbor“) sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na zabezpečenie koordinácie Programov pre mládež na roky 2014 ...

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

04.05.2018
Dňa 19. mája 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“), ktorá ...
Európska konferencia mládeže v Sofii

Európska konferencia mládeže v Sofii

02.05.2018
V dňoch 16. – 19. apríla sa v Národnom paláci kultúry v Sofii uskutočnila tradičná Európska konferencia mládeže. Išlo o v poradí druhú konferenciu v rámci VI. cyklu štruktúrovaného dialógu, v kt...
Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

23.04.2018
       V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local (EGL) – Podpora práce s mládežou na úrov...
Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

Záverečná hodnotiaca konferencia kampane No Hate Speech Movement v Štrasburgu

13.04.2018
Je to všetko? Dôležitá otázka, ktorá sa od 10.- 12. apríla 2018 niesla priestormi Európskeho centra mládeže v Štrasburgu, kde sa konala záverečná hodnotiaca konferencia kampane „No hate speech m...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

27.03.2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu...
Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Zástupcu MŠVVaŠ SR zvolili za viceprezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

26.03.2018
      Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada sa stal viceprezidentom Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto ...
Konferencia „Moderné centrum“

Konferencia „Moderné centrum“

21.03.2018
Ako by mali CVČ reflektovať vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti a v materiálno- technickom vybavení na súčasné potreby mladých? Aké sú perspektívy a výzvy pre centrá voľného času a ich zames...
Fórum mládeže ECOSOC

Fórum mládeže ECOSOC

08.02.2018
V dňoch 30. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo Fórum mládeže ECOSOC (Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN). V poradí 7. Fórum malo za cieľ poskytnúť platformu pre mládež a umožniť jej zapojiť sa...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »