Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Akreditácia študijných programov a činností škôl podľa nového nariadenia

Akreditácia študijných programov a činností škôl podľa nového nariadenia

14.11.2007

     O zmene nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii na svojom dnešnom zasadnutí rozhodoval vládny kabinet. V nadväznosti na prijatú novelu zákona o vysokých školách (VŠ) sa dopĺňajú a spresňujú podmienky pre subjekty, ktoré chcú pôsobiť ako súkromné vysoké školy. Školy, ktoré požiadajú o akreditáciu zdravotníckeho študijného programu, budú musieť doložiť aj vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva SR.
    
Podľa nového nariadenia je Akreditačná komisia povinná zverejňovať na svojej internetovej stránke všetky hodnotiace správy, vyjadrenia a ich odôvodnenie. Rozšíril sa aj zoznam povinných dokumentov a údajov, ktoré musia komisii predložiť vysoké školy k akreditácii študijných programov a ku komplexnej akreditácii činností školy. Bližšie sa určuje napr. obsah podkladov dokumentujúcich priestorové, materiálne, technické a finančné zabezpečenie programov a súkromných VŠ.

Bratislava 14. novembra 2007