» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » eTwinning » Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť do realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning? Sledujte nasledovné kroky:

1. krok: Zistite, čo sa už urobilo
      Prezrite si Portál eTwinning a získajte informácie o projektoch a aktivitách realizovaných v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Inšpirujte sa a zostavte vlastný projekt.
2. krok: Zaregistrujte sa do realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning
      Teraz, keď už viete, aký význam pre vás môže mať realizácia partnerstva škôl, zaregistrujte sa a vytvorte váš Profil eTwinning. Starostlivo vyplňte formulár a jeho vyplnenie skontrolujte, lebo údaje sa objavia v profile vašej školy, aby sa s vami mohli skontaktovať vhodné partnerské školy. Hneď po registrácii vám bude pridelené používateľské meno a heslo, ktoré vám umožní prístup na pracovnú plochu eTwinning, ako aj získať informácie o iných realizátoroch programu.
Viac o registrácii

3. krok: Rozvíjajte vaše skúsenosti z realizácie partnerstva škôl eTwinning
      Hneď po registrácii sa môžete prihlásiť na vašu pracovnú plochu, aby ste sa skontaktovali s ďalšími realizátormi programu partnerstvo škôl eTwinning, vymenili si s nimi nápady, učili sa spolu a rozvíjali plány týkajúce sa budúcej spolupráce. Vaša pracovná plocha je akýmsi osobným oknom, preto sa snažte aktualizovať údaje, aby ste si mohli vymieňať skúsenosti s inými realizátormi programu. Ak chcete zostaviť a realizovať projekt, pri hľadaní potenciálnej partnerskej školy by ste mali brať do úvahy tieto kritériá:
  • váš projekt spolupráce by mal mať podobný cieľ a mal by sa týkať podobnej témy ako je to v prípade partnerskej školy;
  • mali by ste s touto školou pravidelne a otvorene komunikovať;
  • vek, počet a jazyková úroveň vašich žiakov by mali byť na porovnateľnej úrovni;
  • žiaci a učitelia oboch škôl by mali mať prístup k informačným a komunikačným technológiám, ktoré umožňujú efektívnu spoluprácu.
4. krok: Začnite spolupracovať s vašou partnerskou školou / školami
      Hneď po nájdení partnerskej školy a dohodnutí sa na definitívnej podobe projektu, ktorý budete spolu realizovať, môžete tento projekt zaregistrovať na portáli. Získate tak prístup k nástrojom v priestore pre spoluprácu, ktoré môžete pri spoločnej realizácii projektu využívať, ako i k označeniu eTwinning, ktoré si môžete vytlačiť a vystaviť vo vašej škole. O priebehu realizácie vášho projektu môžete pravidelne informovať prostredníctvom príspevkov vo vašom projektovom denníku.