» Aktuality » Ako na angličtinu kreatívnejšie

Ako na angličtinu kreatívnejšie

24.05.2016
Ako na angličtinu kreatívnejšie
     Vedieť aspoň jeden cudzí jazyk je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Nie vždy však na zaujatie žiakov stačí učebnica. O tom, aké metódy možno využiť na efektívne vyučovanie, sa dozvedeli angličtinári základných a stredných škôl východného Slovenska v Regionálnom pracovisku Metodicko-pedagogického centra (MPC) Prešov.
     Na odborno-metodickom seminári v Prešove sa zúčastnilo 45 učiteľov anglického jazyka. Prilákala ich možnosť zlepšovať svoje vyučovacie metódy, ktorú im vysvetlili a odprezentovali učiteľky z praxe i zástupkyne cudzojazyčného vydavateľstva FLP (Foreign language publications).
     V úvode vystúpili zástupkyne vydavateľstva FLP Eva Balážová a Eva Lange-Smolak na tému časopis ako doplnok výučby na hodinách angličtiny. Nasledovali vystúpenia pozitívnych pedagogických skúseností, ktoré prezentovali Júlia Šajglanová, Marta Rovňáková, Darina Kaľavská, Soňa Grestyová, Zuzana Procházková.
     Prítomným ozrejmili, ako možno využiť pri vyučovaní piesne, príbeh či personalizáciu. Taktiež sa zamerali aj na inovatívnu metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning) a zážitkového vyučovania vo výučbe anglického jazyka. Práve aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní zvyšuje motiváciu, sebavedomie žiakov, zlepšuje kreatívne myslenie. Žiak sa pritom učí jazyk v prirodzenom prostredí.
     „Keďže na vyučovaní používame časopisy, veľmi som ocenila, že sme sa dozvedeli veľa užitočných aktivít, ktoré môžeme robiť so žiakmi na spestrenie,“vyjadrila sa k semináru učiteľka Mária Novysedláková.
     Dôležité je, aby mali žiaci z vyučovania radosť a nemali z cudzieho jazyka strach. Učiteľ by mal žiakov viesť k tomu, aby vedeli aj v inom jazyku vyjadriť svoj názor a boli schopní porozumieť hovorenému slovu. Veľmi efektívne je i využitie obľúbených piesní, kníh alebo príbehov detí.