Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Akreditácie v oblasti vysokého školstva » Rozhodnutia vo veci akreditácie podľa zákona o vysokých školách » Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010 » Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 03. novembra 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Splnenie podmienok Akadémie umení v Banskej Bystrici na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámil listom z 25. mája 2011 Akadémii umení v Banskej Bystrici splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitné vysoké školy.