Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Rýchly prístup » Verejné obstarávanie » Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Dotácie v oblasti práce s deťmi a mládežou » ADAM 2

ADAM 2