» Rýchly prístup » Verejné obstarávanie » Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Dotácie v oblasti práce s deťmi a mládežou » ADAM 1

ADAM 1

 

"Jednotka" je určená občianskym združeniam, ktoré systematicky a pravidelne pracujú s mládežou, fungujú aspoň rok a majú viac ako 100 členov minimálne v piatich okresoch. Program je určený na zabezpečenie aktivít v oblasti podpory neformálneho vzdelávania, výchovy k demokracii, rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory dobrovoľníctva. Aktivity musia reflektovať potreby a záujem účastníkov s perspektívou dlhodobého a rastúceho záujmu mládeže.