» Aktuality » Aby sa o holokauste viac hovorilo

Aby sa o holokauste viac hovorilo

28.10.2016
Aby sa o holokauste viac hovorilo
     Doba koncentračných táborov je už našťastie dávno za nami. V rámci boja proti extrémizmu a neznášanlivosti je však dôležité toto obdobie žiakom pripomínať. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) preto zorganizovalo exkurziu pre učiteľov základných a stredných škôl do Múzea holokaustu v Seredi.  
     Účastníkov privítal riaditeľ múzea Martin Korčok, ktorý zúčastneným objasnil vznik múzea, jeho význam a odkaz pre dnešnú dobu. Ďalej informoval  o činnosti múzea v oblasti osvety a vzdelávania. Následne si mohla dvadsiatka účastníkov pozrieť a vypočuť prehliadku jednotlivých budov s dobovými exponátmi, „apelplatzu“ a transportného vagóna.  Dozvedeli sa aj o historických dobových udalostiach spolu s faktami, ktoré zasiahli život židovskej komunity v rokoch 1938-1945.
     V období druhej svetovej vojny boli v Seredi, v Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali. Tábor v Seredi je preto jediným autentickým táborom z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky.
     V rámci vzdelávania  má múzeum pripravených 11 vzdelávacích programov a CD s autentickými nahrávkami tých, ktorí prežili  deportácie z bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi.
 „V porovnaní s návštevou koncentračného tábora v Osvienčime je v Seredi možnosť viac sa vcítiť do života ľudí, ktorí žili na Slovensku a byť na autentickom mieste, odkiaľ ich vyvážali na istú smrť,“ vyjadrila sa Zuzana Macková zo Strednej zdravotnej školy v Skalici. Takýmto zážitkovým učením dokáže dnešná generácia pochopiť, kam až môže dospieť nenávisť.
     S múzeom holokaustu Metodicko-pedagogické centrum zorganizovalo takúto spoluprácu prvýkrát. „Návštevu múzea odporúčame učiteľom základných a stredných škôl. Je dôležité, aby so svojimi žiakmi prišli do autentických priestorov, a tak získali a doplnili si informácie z obdobia rokov 1938 až 1945, o živote židovskej komunity so zreteľom na obdobie holokaustu,“ vyjadrila sa riaditeľka regionálneho pracoviska MPC Trnava Adriana Lančaričová.  
      Exkurzia účastníkov zaujala. Už dnes je isté, že múzeum navštívia v blízkej budúcnosti spoločne so svojimi žiakmi. O expozíciu múzea je veľký záujem, preto si priamo na mieste dohodli termíny návštev pre žiakov svojej školy.