Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2013

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2013

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2013 a rozpočet kapitoly podľa programov po úprave rozpočtu na základe delimitácie rozpočtu uskutočnenej do kapitoly Ministerstva vnútra SR v zmysle zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
#