» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Medzinárodné laserové centrum

Medzinárodné laserové centrum

Medzinárodné laserové centrum je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobonosti MŠVVaŠ SR.