» Kontakty » Sekcia regionálneho školstva

Sekcia regionálneho školstva

Odbor základných škôl
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl
02/59 374 338
 
Odbor gymnázií a jazykových škôl
Odbor stredných odborných škôl a konzervatórií
Oddelenie škôl s VJNM a vzdelávania rómskych komunít
02/59 374 438
 
Odbor špeciálnych škôl, ŠVZ a poradenských zariadení
Oddelenie edičnej činnosti
02/59 374 428
 
Odbor pedagogických a odborných zamestnancov, siete škôl a ŠZ, kontinuálneho vzdelávania
Odbor koncepcií financovania regionálneho školstva
02/59 374 444