» Šport » Dokumenty a predpisy » Koncepčné materiály » Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe

Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe

    Po vstupe Slovenska do Európskej únie a zvýšeného pohybu pracovných síl, ako aj ďalším rozvojom športových odvetví, prístupmi ku športu a jeho decentralizáciou sa javí potrebné vypracovať a začať realizovať modernú koncepciu vzdelávania odborníkov v športe, ktorá by spĺňala požiadavky záruky kvality, efektívnosti vzdelávania a kompatibility vzdelávacích systémov na európskej úrovni.