Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Fotogaléria – volebné obdobie 2006 - 2010 » Fotogaléria 2008

Fotogaléria 2008

Obrázok: Tlačová konferencia ministra školstva Jána Mikolaja
16.12.2008
Obrázok: Slávnosť k 70. výročiu založenia CVTI SR
15.12.2008
Obrázok: Návšteva ZŠ Slovanská v Považskej Bystrici
12.12.2008
Obrázok: Odovzdávanie mikulášskych balíčkov
05.12.2008
Obrázok: Tlačová konferencia - čerpanie prostriedkov z ESF
02.12.2008
Obrázok: 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
02.12.2008
Obrázok: Stretnutie so zástupcami predsedníctva APVV a predstaviteľmi reprezentácií organizácií sektorov výskumu a vývoja
02.12.2008
Obrázok: Odovzdávanie cien za vedu a techniku za rok 2008 (Foto: Rastislav Polák)
28.11.2008
Obrázok: Slávnostné otvorenie futbalového ihriska v Horskom parku
27.11.2008
Obrázok: Logo Dátového centra MŠ SR
27.11.2008
Obrázok: Odborný seminár Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií
27.11.2008
Obrázok: Týždeň vedy a techniky - otvorenie seminára o EIT (24. november 2008)
24.11.2008
Obrázok: Návšteva gymnázií v Komárne
21.11.2008
Obrázok: Udeľovanie Pamätných listov sv. Gorazda
18.11.2008
Obrázok: Návšteva Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
18.11.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 »