» Veda a technika » Informačná podpora výskumu a vývoja a transfer technológií » Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.