» Regionálne školstvo » Aktuality

Aktuality

Seminár pre učiteľov základných a stredných škôl  „Historické výročia v roku 2018“

Seminár pre učiteľov základných a stredných škôl „Historické výročia v roku 2018“

19.01.2018
     V utorok 23. januára 2018 sa v priestoroch Múzea mesta Bratislavy uskutoční informačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl s názvom "Historické výročia v roku 2018" organizovan...
Testovanie 5-2017 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

Testovanie 5-2017 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

18.01.2018
     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z toho bolo 1 341 základných škôl s vyučovacím j...
Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

14.12.2017
     Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku ...
Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

11.12.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného pr...
Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

11.12.2017
     Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám i...
Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08.12.2017
     Včera 7. decembra 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizovalo konferenciu na tému vyučovanie slov...
Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

06.12.2017
     Mal by byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor? Je pre Vás štátny vzdelávací program zrozumiteľný? Súhlasíte s navrhovaným pomerom t...
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2.  kolo

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

05.12.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje ďalšie kolo informačných seminárov p...
Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl – PIRLS 2016

Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl – PIRLS 2016

05.12.2017
     Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ. Na testovaní PIRLS 2016 sa zúčastnilo celkovo 340 000 žiakov, 330 000 rodičov,...
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

04.12.2017
     Štátny inštitút odborného vzdelávania sa ohradzuje proti titulku článku „Výchovných poradcov nahradia centrá za 345-tisíc eur“, ktorý bol publikovaný v Hospodárskych novinách dňa 4. 12. 201...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »