» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

12.08.2011

Slovenská technická univerzita v Bratislave - ústav manažmentu predložila návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorej predmetom je návrh na úpravu opisu študijného odboru odvetvové a prierezové ekonomiky.

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo zverejňuje návrh tejto zmeny. Pripomienky k predloženému návrhu je možné zaslať do 14. septembra 2011 prostredníctvom elektronickej pošty (svs@minedu.sk). Ministerstvo si k návrhu vyžiada vyjadrenie Akreditačnej komisie.