» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Projekty technickej pomoci » 6.5.2016 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2016-TP1 - Projekty technickej pomoci

6.5.2016 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2016-TP1 - Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Projekty technickej pomoci.

Kód vyzvania: OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2016-TP1

Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhlásenia: 6.5.2016

Typ vyzvania: otvorené