Metodický pokyn pre KP/PP k postupom pri realizácii verejného obstarávania a k archivácii podkladov k verejnému obstarávaniu pre účely monitoringu a finančnej kontroly projektov ESF


Metodický pokyn pre KP/PP k postupom pri realizácii verejného obstarávania a k archivácii podkladov k verejnému obstarávaniu pre účely monitoringu a finančnej kontroly projektov ESF
Typ súboru:doc
Velkosť:0