» Regionálne školstvo » Financovanie » Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok » Aktuálne informácie » December 2011

December 2011

Na internetovej stránke ministerstva bol upravený príspevok na žiakov zo SZP u deviatich zriaďovateľov (v krajoch ZA, BB, PO), z dôvodu opravy údajov poskytnutých v Eduzbere 2011.

Krajský školský úrad poskytne úpravu finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2011 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.