» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Zmeny predstavujú úpravy rozpočtov z dôvodu opráv v počtoch žiakov na základe opravných „Protokolov o zbere údajov pre normatívne financovanie" od jednotlivých zriaďovateľov.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady.