» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Na základných školách sa začnú zápisy prvákov

Na základných školách sa začnú zápisy prvákov

04.01.2008

     Na základných školách sa od 15. januára 2008 začínajú zápisy prvákov. Tie potrvajú až do 15. februára. Presné miesto a čas určí riaditeľ školy. Rodičia budúcich školákov získajú podrobnejšie informácie na výveske školy alebo jej internetovej stránke.
    
Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Ak nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže mu byť školská dochádzka odložená. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. Ak sa nachádza mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, zapíše škola žiaka len so súhlasom riaditeľa. V príslušnom obvode je škola žiaka povinná zapísať.  Pri rozhodovaní je pre rodiča vhodné oboznámiť sa so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú je škola povinná každoročne zverejňovať. V nej nájde informácie o zameraní školy, mimoškolskej činnosti,  ale aj jej rozpočet či kvalifikovanosť učiteľov.
     V školskom roku 2007/08 navštevuje 1. ročník ZŠ takmer 53-tisíc detí, z toho 25 700 dievčat. V ďalšom roku by podľa predpokladov Ústavu informácií a prognóz školstva mali základné školy prijať do 1. ročníka približne 49 500 nových žiakov. V roku 2010 by ich počet mal vzrásť vďaka stúpajúcej populačnej krivke na viac ako 52 300. Po miernom poklese by sa počet novoprijatých prvákov mal zvyšovať z približne 52 600 v roku 2012 až na zhruba 57 800 v roku 2021.  Celkový počet žiakov základných škôl by mal klesať až do roku 2013, keď by ich malo byť necelých 440-tisíc. V priebehu nasledujúcich piatich rokov by však mal vzrásť o 20-tisíc a v roku 2020 by malo základné školy navštevovať už viac ako 469-tisíc detí. V roku 2024 by ich počet mal presiahnuť 480-tisíc.

Bratislava 4. januára 2007