» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 31.10.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/NP/2014-3 – národný projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

31.10.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/NP/2014-3 – národný projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/RKZ/NP/2014-3


Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 31. december 2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ