30. september 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave - VK 3/2016 - PRO


30. september 2016, MŠVVaŠ SR - vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave - VK 3/2016 - PRO
Typ súboru:pdf
Velkosť:245787