29. mája 2017, MŠVVaŠ SR - Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre programy EFRR, oddelenie pre OPVaI a OPVaV, hlavný štátny radca - V 23/2017-ŠZ


29. mája 2017, MŠVVaŠ SR - Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre programy EFRR, oddelenie pre OPVaI a OPVaV, hlavný štátny radca - V 23/2017-ŠZ
Typ súboru:pdf
Velkosť:168166