25. mája 2017, MŠVVaŠ SR - Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre programy EFRR, oddelenie verejného obstarávania EFRR, hlavný štátny radca - V 21/2017-ŠZ


25. mája 2017, MŠVVaŠ SR - Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor pre programy EFRR, oddelenie verejného obstarávania EFRR, hlavný štátny radca - V 21/2017-ŠZ
Typ súboru:pdf
Velkosť:165504